Evocircadian Kenniscentrum
ECK KORT EN KRACHTIG

Meer dan 50% van de Nederlanders is chronisch ziek. Daarnaast zien we dat nieuwe infectieziekten de kop opsteken.

 

Ziekte is de laatste 40 jaar een belangrijk onderdeel van de huidige samenleving geworden en we kunnen daarom beter het woord ziekenzorg gebruiken in plaats van gezondheidszorg.

 

In de Westerse wereld is er een enorme hoeveelheid aan informatie over ziekte en gezondheid. Veel daarvan is “gekleurd” door o.a. commerciële belangen, geloofsovertuigingen, big pharma, met een diarree aan informatie via sociale media.

 

“Als de leugen de halve wereld rond is, trekt de waarheid zijn schoenen aan”

 

Veel mensen en geneeskundevormen kijken voor het menselijk bestaan vaak niet buiten hun kleine theater van het hier & nu. Zij zien niet de verbinding met het verleden en de relatie met het onzichtbare en op het oog niet gerelateerde levensvormen die ons omgeven.                                                                                                                                                                             

Het denken van de mens is vaak onbewust gebaseerd op het feit dat de mens centraal staat in de evolutie. Niets is echter minder waar en zo zien we recentelijk weer eens hoe iets miniems als een virus de mens en de wereld in zijn greep houdt.                                                                                                              Het is niet alleen je binnenwereld die er toe doet, maar ook de buitenwereld, jouw omgeving, het milieu. Door de snel veranderende omstandigheden om ons heen en in de wereld moeten we breder en duurzamer naar de mens en zijn gezondheid gaan kijken.                                                                                                                                           

Dit kan alleen bereikt worden door een zo breed mogelijke natuurlijke benadering en dat is waar het ECK voor gaat.

 

Het uitgangspunt van ECK is: “Kennis, inzicht en begrijpen van Moeder Natuur en Vader Tijd met wetenschap als basis, wetende dat ook de wetenschap zijn beperkingen heeft.

Van virussen tot de placenta, van immuunsysteem tot hormonen, van voeding tot zwangerschap, van autisme tot schizofrenie, van biodiversiteitsverlies tot ontstekingen, van brein tot voet, van stone-age tot space-age, het ECK kijkt met een brede blik naar de mens.

 

"Gezondheid en ziekte kan alleen begrepen worden door de evolutie daarvan te bestuderen"