Evocircadian Kenniscentrum
DE EVOCIRCADIAN CODE

 

De Evocircadian code

Wie gezondheid en ziekte wil begrijpen, zal moeten leren hoe evolutie gezondheid en ziekte heeft gevormd. Dit is voor de overgeïnformeerde mens makkelijker gezegd dan gedaan. Door onder andere internet en reclame komen verschillende "boodschappen" over gezondheid en ziekte tot ons, echter veel informatie is in conflict met elkaar of zijn hypes van het moment. Gezondheid en ziekte zijn "big business", maar de waarheid over onderzoeken is dat veel onderzoeken er niet zijn om de waarheid aan het licht te brengen, maar om geld te maken. Er worden constant antwoorden gegeven zonder dat er vragen worden gesteld. De moderne geneeskunde en de industrieel vervaardigde voeding zijn belangrijke bedreigingen geworden voor de gezondheid van de mens van tegenwoordig.

 

De Evocircadian code is een raamwerk van denken, welke de mens vanuit een evolutionair/ritmisch perspectief en vanaf de conceptie bekijkt. De Evocircadian therapeut zal vanuit dit denken preventief en curatief adviezen geven. Kernwoorden van de Evocircadian code zijn onder andere evolutie, (circa-diane) ritmes, energie, hormonen, microben, voeding, zwangerschap en de mens vanaf de conceptie. 

De gezondheid van Nederlander gaat in een rap tempo achteruit. Zogenaamde 'welvaartsziekten' steken op steeds jongere leeftijd de kop op. Bovendien lijdt bijna de helft van de Nederlandse bevolking aan een chronische ziekte. Dit neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Boven de leeftijd van 65 jaar heeft de helft van de mensen twee of meer chronische ziektes, zoals blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg zijn in 12 jaar tijd (2000-2012) verdubbeld. In tegenstelling tot wat gedacht wordt, komt dit niet door de vergrijzing. Slechts 15% van deze kosten zijn daarvan het gevolg, maar 85% heeft hier niets mee te maken. Daarnaast is de gezondheidszorg sterk aan het veranderen in Nederland. Mensen zullen zelf meer verantwoording moeten gaan nemen voor hun eigen gezondheid en tegelijkertijd veel meer geld gaan betalen voor die zorg.

 

Gezondheidszorg

Veel studenten in de gezondheidszorg wordt geleerd hoe het menselijk lichaam in elkaar zit(anatomie) en hoe het werkt (fysiologie), maar er wordt weinig of geen aandacht besteed aan waarom het werkt (natuurlijke selectie) en waar het vandaan komt (evolutie). Hierdoor missen we het inzicht waarom ziekte zich kan ontwikkelen.

De Evocircadian code plaatst de mens in een wereld, waarvan het leven zo’n 3,5 miljard jaar geleden is begonnen. Iedereen die vandaag leeft komt voort uit een ononderbroken ketting van overlevenden, welke niet alleen teruggaat naar het begin van de mensheid maar naar het begin van de aarde. Vanuit moeder natuur gezien is gezondheid van ondergeschikt belang. Er is maar één element dat belangrijk is voor moeder natuur en vader tijd en dat is voortplanting. Dit is waar de Evocircadian code vanuit gaat, namelijk “overleven om voort te planten”. Dit inzicht geeft vaak een geheel andere kijk op dingen en dus ook op de therapievorm. Vanuit dit principe houden we ons bezig met de vraag “WAAROM” worden we ziek. De Evocircadian code laat zien hoe we op een totaal andere manier naar onszelf als mens kunnen en moeten kijken, om daar vervolgens de adviezen van “restaureren en boetseren” bij te kunnen geven, wat in de meeste gevallen tot het gewenste resultaat leidt.

 

 De Evocircadian-code maakt gebruik van verschillende vakgebieden  zoals:

  • Chronobiologie
  • Evolutiebiologie
  • Placenta, embryo en foetusbiologie
  • Zwangerschapsbiologie
  • Endocrinologie
  • Microbiologie
  • Immunologie
  • Voedingsbiologie
  • Breinbiologie
  • Biologie

 

Evolutie

Waar komen we vandaan? Wij komen voort uit een ononderbroken ketting van dier en mens, waarvan verschillende kenmerken in ons genoom en DNA zijn vastgelegd. De erkenning dat er een duidelijke “mismatch” bestaat tussen onze oerouders en onze generaties is een basis voor de Evocircadian code. Het is de evolutie en zijn tien- tot honderdduizenden generaties, die heeft bepaald dat voortplanting de nummer 1 in de natuur is.

 

Het circadiaanse ritme, onze biologische klok

Ritme en timing behoren tot de belangrijkste fenomenen van de natuur. In de huidige Westerse wereld wordt hier weinig rekening mee gehouden. Er zijn verschillende ritmes zoals: Circadiaans (ongeveer 24 uur), Ultradiaans (minder dan 20 uur) en Infradiaans (meer dan 28 uur). Biologische ritmes kunnen o.a. in het lichaam gemeten worden in de hormoonproductie, bloeddruk, lichaams-temperatuur, fysieke sterkte en mentale waakzaamheid.  Het duidelijkste voorbeeld van ritme en timing is de menstruele cyclus bij de vrouw. In de westerse samenleving is de onwetendheid hieromtrent nog steeds groot. De Evocircadian code laat zien hoe de natuur daar tegen aankijkt.

 

De kritische periode

Deze periode loopt van conceptie tot ongeveer 3 jarige leeftijd. In deze periode worden we georganiseerd en ontstaat de blauwdruk van ons leven. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat groeivertraging in de baarmoeder, een laag geboorte gewicht, vroeggeboorte, een oudere vader of moeder bij de conceptie en een keizersnee geboorte niet alleen consequenties hebben op korte termijn, maar in het bijzonder op lange termijn, dus later in het leven. In veel gevallen zijn het hormonen, die in de baarmoeder al ontregeld zijn geraakt. Hiermee wordt je in je latere leven geconfronteerd. De Evocircadian Hormoon Therapie gaat mede uit van de hormonale (dis)balans in tijdens de zwangerschap.

 

Microben, energie en immuunsysteem

We leven in een microbiële wereld. Microben zijn virussen, bacteriën, schimmels en gisten, bacteriofagen, wormen, parasieten en protozoa. De mens en zijn voorouders hebben zich evolutionair ontwikkeld in het bijzijn van microben. Microben hebben het grootste deel van hun leven zonder dieren geleefd. Dieren en mensen hebben nooit zonder microben geleefd. Als dier en mens zijn uitgestorven leven de microben nog voort. Met andere woorden: wij zijn op bezoek in hun wereld. Onze kennis over microben is vooral de laatste 20 jaar sterk verbeterd. Het is duidelijk geworden, dat microben een centrale rol vervullen, samen met hormonen, in ons immuunsysteem, maar ook bij onze energie en voedselvertering. Daarnaast werd in deze periode ook steeds meer bekend over de microben op onze planeet en in ons lichaam en dat endosymbiose een belangrijk onderdeel van de natuur is. Dit betekent dat bijna al het leven op aarde afhankelijk is van één of meerdere andere levensvormen of het nu mensen, dieren of planten betreft. Bij de mens zien we, dat wij voor onze energie helemaal afhankelijk zijn van oerbacteriën die zich al zeer lang geleden in ons hebben gevestigd. Deze mitochondriën zijn onze energiecentrales. Daarnaast is onze voedselvertering ook sterk afhankelijk van bacteriën, die zich in onze darmen bevinden.

 

Hormonen

Hormonen dragen energie van licht, temperatuur en zwaartekracht over op alle systemen en organen van het lichaam in mens, dier en plant.Hormonen zijn biochemische boodschappers, die de activiteit van alle cellen, organen en weefsels beïnvloeden.Het zijn informatiemoleculen, die de communicatie-processen in je lichaam reguleren. Er bevinden zich vele hormonen en neurotransmitters in je lichaam, maar bepaalde hormonen zijn uiteraard belangrijker dan andere. De basis van de Evocircadian Hormoon Therapie zijn de 6 SS-en in een door Leo van der Zijde ontworpen stappenplan.

 

"Gedurende de afgelopen 100 jaar zijn we samen gemiddeld 30 jaar ouder geworden"